Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Łysa Polana - ze względu na przebudowę układu komunikacyjnego DW 960 (odc. 035 km 3+187 do 3+454)
do 08.07.2016 zalecany objazd na Słowację przez Jurgów


Wysokie zagrożenie przerwania ciągłości drogi wojewódzkiej nr 981 przez osuwisko w m. Kąclowa (odc. 100 km 3+890 – 3+960)

(Kliknij aby zobaczyć pozostałe utrudnienia)

Koszyce - Brzesko
Modernizacja DW768 Koszyce - Brzesko
Sędziszowa - Bobowa
DW981 Budowa na odcinku Sędziszowa - Bobowa
Obwodnica Dobczyc
Poprawa dojazdu do stref aktywności gospodarczej
Obwodnica Gdowa
Poprawa przejezdności przez miejscowość Gdów
Obwodnica Olkusza
Poprawa sieci komunikacyjnej gminy Olkusz